ไฮเออร์ Finance Hawk Consulting BootStrap HTML5 CSS3 Theme
  • Office : 02-1753-253 , 02-1753-037 Mobile : 099-6362928 , 081-8057066
  • เวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ 08:00 - 17.00 น.
image description

ไฮเออร์   Haier  

  1. ผลิตภัณฑ์
 


 เครื่องปรับอากาศ Haier แบบติดผนัง รุ่น VFB Standard Inverter

   


 เครื่องปรับอากาศ Haier แบบติดผนัง รุ่น VDB Premium Inverter

   


 เครื่องปรับอากาศ Haier แบบติดผนัง รุ่น VFA Deluxe Inverter

 
 
 


 เครื่องปรับอากาศ Haier แบบติดผนัง รุ่น Puri Cool VIP Inverter

   


 เครื่องปรับอากาศ Haier แบบติดผนัง รุ่น VTAA Series Inverter

   


 เครื่องปรับอากาศ Haier แบบติดผนัง รุ่น VNR Series Inverter

 
 
 


 เครื่องปรับอากาศ Haier แบบติดผนัง รุ่น VNS Series Inverter

   


 เครื่องปรับอากาศ Haier แบบติดผนัง รุ่น HSU-CTC Standard Non Inverter

   


 เครื่องปรับอากาศ Haier แบบติดผนัง HSU-CTR(H) Series Non Inverter